Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

Збірник наукових праць «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з актуальних питань загальнотеоретичних, мистецьких, історичних, практичних аспектів у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва. У збірнику висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.

Журнал започатковано 08.02.2018 р. та адресовано вченим, експертам, викладачам та науково-педагогічним працівникам, що займаються науковим дослідженням і намагаються знайти ціннісно-смислові обрії сучасного мистецького, виробничого та аудіовізуального процесів.

ISSN 2617-2674 (Print), ІSSN 2617-4049 (Online)

Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію: № 23118-12958 Р Серія КВ від 25.01.2018.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво